Den första artikeln

Den första artikeln från projektet är en
presentation inför idrottsforskningsfältet. Den finns i Svensk Idrottsforskning
nr. 2014/4: Katarina Schenker, Per Gerrevall, Susanne Linnér och Tomas Peterson
”Sociala
entreprenörer i en match utan regler”. Tidskriften Svensk
Idrottsforskning ges ut av Centrum för Idrottsforskning (CIF), som är
regeringens sektorsorgan för idrottsforskning. CIF delar varje år ut drygt 20
miljoner kronor till svensk idrottsforskning. Artikeln är baserad på
projektansökan. Se
artikel här
.

Doktoranden antagen

Efter en lång antagningsprocess, och med nio
sökande, är nu projektets lissdoktorand utnämnd och antagen av forskarutbildningen
i idrottsvetenskap vid Malmö högskola. Den utvalde är Daniel Bjärsholm från
Växjö. En presentation av honom finns
sist i nyhetsbrevet.

KFUM KIOSK

En pilotstudie till projektet har utförts
av två av dess medlemmar. Den handlar om en utvärdering av KFUM KIOSK i Malmö,
utförd på uppdrag av Region Skåne. KIOSK är ett av de projekt som legat till
grund för projektansökan, och har följts av gruppens medlemmar sedan ett tiotal
år tillbaka i tiden. Tomas Peterson fick uppdraget för ett drygt år sedan, och
sedan hösten har även Katarina Schenker arbetet med utvärderingen. Den
överlämnades till Region Skåne den 2 februari 2015 (den intresserade kan få
tillgång till utvärderingen från tomas.peterson@mah.se).

Den 12 februari hölls en konferens kring
utvärderingens resultat på Malmö högskola med representanter för Region Skåne,
SKL, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne, Malmö kommun, den ideella
sektorn och Skåneidrotten, samt representanter för forskarsamhället från
Linnéuniversitetet och Malmö högskola.

Författarna förbereder nu en bok om KIOSK,
som beräknas utkomma tidigt i höst på förlaget Idrottsforum.org. Liksom
utvärderingen kommer boken att finansieras av Region Skåne och med stöd från
Familjen Kamprads Stiftelse.

Nästa nyhetsbrev

Nästa nyhetsbrev, som kommer i april, kommer att innehålla
information om de koncept/projekt som kommer att ingå i studien om idrott och
socialt entreprenörskap.

Daniel Bjärsholm – Presentation

Jag är nyligen anställd som
doktorand vid Linnéuniversitetets idrottsvetenskapliga
institution, och antagen vid forskarutbildningen i idrottsvetenskap vid Malmö
högskola. Under min tid som doktorand kommer jag att
vara knuten till projektet Socialt
entreprenörskap inom idrotten.

Jag är född 1989 i Anderstorp
som är en tätort i Gislaveds kommun. Min akademiska bakgrund innefattar dels en
genomförd gymnasielärarexamen i ämnena idrott och hälsa samt samhällskunskap,
dels en kandidatexamen i statsvetenskap. Båda dessa utbildningar har genomförts
i Linnéuniversitetets regi.

Min idrottsliga bakgrund kan
sägas ha varit en vital del av min uppväxt. Vid sidan av mina studier och
skolgång har jag varit delaktig inom idrottsområdet (handboll, fotboll, golf
och luftgevärsskytte) såväl som spelare som tränare. Spelarkarriären fick sitt
slut genom upprepade skador och steget till att bli tränare var naturligt. För
närvarande är jag tränare för Växjö HF:s representationslag i div. 2, herrar
(handboll).

Forskningsprojektet finner jag
stimulerande eftersom jag dels är född och uppvuxen i en landsbygdskommun och
har sett landsbygdens utveckling på nära håll. Dels ser jag att projektet har
stora möjligheter att bland annat väcka debatt över och visa exempel på hur
idrotten kan användas som medel för att nå sociala värden snarare än som ett
mål i sig.

Vid frågor är det bara att
kontakta mig!

daniel.bjarsholm@lnu.se