Projektet socialt entreprenörskap inom idrotten

I det följande presenterar vi några av de saker som har hänt sedan februari då projektet formellt slutredovisades till Familjen Kamprads stiftelse. Vi kan konstatera att projektet lever vidare med vetenskapliga artiklar som publiceras, en bok som är under publicering och därtill lever de projekt som vi har studerat vidare.

Sverige Uniteds stipendium till Ilham och tjejfotbollen!

Ilham Abdalla Växjö var en av de som år 2017 vann stiftelsen Sverige Uniteds stipendium Silverhanden på 30 000 kr. Vi har följt Ilhams projekt i över tre år. Priskommitténs motivering är:
Ilham kände sig otroligt hedrad och tacksam efter utnämningen: Det är så viktigt för alla mina tjejer att denna verksamheten får finnas.För vissa människor är vägen till fotbollsplanen spikrak och enkel att vandra. Det räcker att snöra på sig sina skor, hämta matchkläderna och sätta igång med spelet. Andra ställs inför svårare hinder. De kan begränsas av traditioner eller gamla värderingar och sakna tillgång till den svenska idrottsrörelsen. Inte minst unga tjejer som lever med hedersnormer riskerar att marginaliseras. Omgivningen förväntar sig att de ska syssla med annat än bollsport.

Den som ändå klarar att ta plats och gå emot strömmen behöver vara stark, modig. Dessa egenskaper hittar vi i överflöd hos mottagaren av Silverhanden 2017. Ilham Abdalla har både använt fotbollen i sin personliga frigörelse – och axlat rollen som förebild för att leda andra i samma riktning.


Ilham kände sig otroligt hedrad och tacksam efter utnämningen: Det är så viktigt för alla mina tjejer att denna verksamheten får finnas.

Sverige United delar ut stipendierna Guldhanden, Silverhanden och Bronshanden till personer som gjort beundransvärda insatser för integration med fotbollen som verktyg.

Verksamheten startade 2013 och syftet var att med hjälp av idrotten göra en insats för unga somaliska tjejer som relativt nyligen kommit till Sverige. Hos Ilham fanns en stark drivkraft att ge nyanlända tjejer en bättre start in i det svenska samhället utan något som helst intresse av egen vinning.

Initialt var problemet att hitta någonstans att bedriva aktiviteten. I dagsläget är det ca 100 fotbollsspelande tjejer med 17 olika nationaliteter på listan. Ledarstaben har utvecklats och det är tjejer som själva började i verksamheten som har fått gå utbildningen och nu fungerar som ledare. Utbildningen har finansierats genom projektmedel med fokus på integration vilket varit frukten av ett samarbete mellan kommunen och Smålandsidrotten.

Närheten och tryggheten har varit en avgörande faktor. Organiseringen är öppen, tillåtande och flexibel för att på så sätt få tjejerna att känna sig socialt inkluderade i verksamheten. Ilham Abdalla är en förebild som har fått andra tjejer att gå samma väg som sig själv och i detta arbete har fotbollen fungerat som medel. Med projektet har Ilham dessutom visat hur det är möjligt att utmana den konventionella fotbollens utformning, och tillsammans har de skapat en egen form av fotboll.

KIOSK uppmärksammas av kronprinsparet

I nyhetsbrev 3 berättade vi om release-partyt den 15 september 2015 på institutionen för Idrottsvetenskap, Malmö högskola, med anledningen av att boken “KIOSK. Om idrott och socialt entreprenörskap” kom ut. Boken, som skrevs inom ramen för forskningsprojektet Idrott och socialt entreprenörskap, med finansiering från Familjen Kamprads Stiftelse, är utgiven på Bokbox förlag. Författarna är Tomas Peterson och Katarina Schenker.

Den 24 november 2017 var Lars Antin från KIOSK inbjuden till ett seminarium om gemenskap och tillit på kungliga slottet, anordnat av Kronprinsparets stiftelse.

På bilden håller prins Daniel upp KIOSK-boken, flankerad av Lars Antin.

Publikationer

Som vi skrev i det förra nyhetsbrevet blev projektets första internationella publicering Bjärsholm, D (2017), Sport and social entrepreneurship: A review of a concept in progress. Journal of Sport Management. Nästa publikation blev Peterson, T & Schenker, K (2017), Social entrepreneurship in a sport policy context. Sport in Society. Dessutom är en artikel under behandling som handlar om etik i relation till socialt entreprenörskap: Bjärsholm, D, Gerrevall, P, Linnér, S, Peterson, T & Schenker, K (inskickad), Ethical Considerations in Researching Sport and Social Entrepreneurship, i tidskriften European Journal for Sport and Society. Manus till den bok som skall publiceras av det engelska bokförlaget Palgrave Macmillan Ltd är också inskickat. Boken med titeln Sport and Social Entrepreneurship in Sweden beräknas komma ut i februari 2018.

World Aquatic Development Conference

Gilla Vatten, som är ett av de projekt som forskargruppen följer, är medarrangörer till World Aquatic Development Conference i Lund 11-12 januari 2018. På WADC ges möjlighet till att utvidga sitt nätverk, få ny kunskap, nya idéer och bli inspirerad av föreläsare och i mötet med andra deltagare. Förutom föredrag finns det workshops, diskussioner, utställningar och många andra möjligheter till att möte och utvidga nätverk inom simningen. Ett av konferensens teman är “sport, simning och socialt entreprenörskap”, och här kommer Tomas Peterson att föreläsa utifrån projektet Gilla vatten.

På återseende

Daniel Bjärsholm, Per
Gerrevall, Susanne Linnér, Johan R Norberg Tomas Peterson och Katarina Schenker